METAR
Jest to format (kodowanego) raportu o pogodzie używany w meteorologii lotniczej i prognozie pogody.
METAR jest akronimem od METeorological Aerodrome Report. Zazwyczaj METARy są wysyłane co godzinę przez stacje cywilne, natomiast stacje wojskowe wysyłają klucz METAR co 30 minut. Typowy METAR zawiera informację o temperaturze, ciśnieniu, temperaturze punktu rosy, sile i kierunku wiatru, opadzie, pokrywie chmur, wysokości podstawy chmur, widzialności, lecz może zawierać też inne informacje (np. stan dróg startowych).
Postać komunikatu

Depesza METAR ma postać:

CCCC YYGGggZ dddff VVVV WW NNNhhh TT/TdTd PhPhPhPh
Legenda:

    CCCC - oznaczenie lotniska kodem ICAO
    YYGGggZ - dzie
ń miesiąca i czas obserwacji w godzinach i minutach (czas UTC)
    dddff - wiatr kierunek i prędkość
    VVVV - widzialność w metrach
    WW - zjawiska atmosferyczne
    NNN - Wielkość zachmurzenia (oznaczenie zachmurzenia)
    hhh - wysokość podstawy chmur w setkach stóp (ft)
    TT - temperatura
    TdTd - temperatura punktu rosy
    PhPhPhPh - ciśnienie atmosferyczne
Opady Zjawiska zmniejszające widzialność Inne zjawiska
DZ mżawka DU pył SQ nawałnica
RA deszcz HZ zmętnienie FC trąba powietrzna/wodna
SN śnieg SA piasek DS burza pyłowa
SG śnieg ziarnisty VA popiół wulkaniczny PO silnie rozwinięte wiry pyłowe/piaskowe
IC słupki lodowe FU dym SS burza piaskowa
GR grad FG mgła  
PE deszcz lodowy BR zamglenie  
Przed oznaczeniem zjawiska może wystąpić symbol + lub -, określający jego intensywność. Litery VC poprzedzające symbol oznaczają, że zjawisko występuje w pobliżu miejsca obserwacji.
Oznaczenie zjawiska może być także poprzedzone dodatkowym opisem:

    MI - niska
    SH - opad przelotny
    BC - płaty
    TS - burza
    DR - zamieć przyziemna
    BL - zawieja

Może też wystąpić symbol NSW, oznaczający brak występowania istotnych zjawisk.
Oznaczenia zachmurzenia

Trzy litery oznaczają intensywność zachmurzenia:

    SKC - 0/8
    FEW - 1/8-2/8
    SCT - 3/8-4/8
    BKN - 5/8-7/8
    OVC - 8/8

Następująca po nich liczba oznacza wysokość podstawy chmur. Po wysokości wystąpić może oznaczenie rodzaju chmur konwekcyjnych, przykładowo CB oznacza cumulonimbus. Oznaczenie zachmurzenia może powtarzać się kilkukrotnie, w celu oznaczenia różnych intensywności na różnych wysokościach.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Depesza_METAR
Strona główna
Meteorologia